Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One

Tájékoztató óvodai jelentkezésről

HIRDETMÉNY


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE

Pázmándfalu, Táp és Nyalka településeken
a következő időpontokban történik:

2021. április 19-én (hétfőn) 8.00 – 12.00 óráig,
2021. április 20-án (kedden) 8.00 – 12.00 óráig,
2021. április 21-én (szerdán) 12.00 – 16.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik
2021. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv (járási hivatal) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A jelentkezéshez szükséges iratok

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ kártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).


A jelentkezés módja

/a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló
19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/

- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembe vételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni),

- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott kitöltött szándéknyilatkozattal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor)

- Pázmándfalu (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

- Nyalka (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

- Táp (óEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2021. április 28.) követő 30. nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Pázmándfalu, 2021. március 26.

Tisztelettel,

Dr. Farkas Virág
jegyző


Sütiket használunk

Weboldalunk kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használ, személyes adatokat nem kezel.

Az adatkezelési tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelés, adatvédelem