Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One

Óvodás korú gyermekek beiratkozása

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA

Pázmándfalu településen
a következő időpontokban történik:

2022. április 20-án (szerdán) 08. 00 – 16. 00 óráig
2022. április 21-én (csütörtökön) 08. 00- 15. 00 óráig


A beiratkozás helye:
 Pázmándfalui Napsugár Óvoda Tápi Játékvár Tagóvodája 9095 Táp, Kossuth L. u. 1.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni:

  1. azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti és még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal.
  2. továbbá akik 2022. augusztus 31. napja után töltik be a 3. életévüket, (vagyis előfelvételis jelentkezők) ők is a fenti időpontban szíveskedjenek jelentkezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, aki döntését írásban közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az elutasító határozat ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezési kérelmet. A fellebbezést Pázmándfalu Község Önkormányzatához (9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.) címezve az óvoda vezetőjénél nyújtható be.

dr. Farkas Virág sk.,
jegyző


Sütiket használunk

Weboldalunk kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használ, személyes adatokat nem kezel.

Az adatkezelési tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelés, adatvédelem